Cedc88bcb64ed2343b939272d241632f19f7d829

Nja, pensionen går att påverka på flera sätt. Utöver hur den placeras, går det också att välja att arbetsgivaren ska sätta av mer till tjänstepensionen på bekostnad av lönen, genom så kallad löneväxling. Men varför skulle en anställd vilja göra det?

Fördelen med löneväxling är att den som väljer att avstå en del av sin lön i utbyte mot pension får högre tjänstepensionsinbetalningar än vad denne skulle ha fått i lön. Arbetsgivaren betalar nämligen lägre skatt på pension än lön och den mellanskillnaden, som uppgår till cirka 6 procent, kan tillfalla den anställde om arbetsgivaren gått med på det. I avtalet kan det också läggas in att kommande tjänstepension inte ska påverkas då pensionen ska grundas på lön före löneväxling. SPP Konsult hjälper gärna till att upprätta avtal som gynnar både arbetsgivare och anställda.

Det är inte förmånligt för alla att löneväxla. För att slippa negativ påverkan på sin allmänna pension och allmänna socialförsäkringsförmåner som exempelvis föräldrapenning krävs en lön på lägst 8,07 inkomstbasbelopp (39 879 kr/mån för 2016) efter löneväxling.

Det är också bra att upplysa om att eventuell sjukpension och inkomstförsäkring påverkas negativt av löneväxling, eftersom de grundar sig på inkomst efter avdraget för löneväxling. Tjänar man 42 000 kronor i månaden och löneväxlar 2000 kronor beräknas ens sjukpension på 40 000 kronor.

Sammanfattningsvis: Löneväxling kan vara ett bra alternativ nu när avdragsrätten för privat pensionssparande har slopats, så länge information om för- och nackdelar förmedlas. Det är också viktigt att det finns avtal som tydligt beskriver vad som avses.
Om några dagar ska vi prata om utlandskontrakt och om det värsta är sand mellan tårna eller en rejäl baksmälla som kan komma långt senare.

Vi ses snart igen!


[email protected]

SPP Konsult ger oberoende specialistpensionshjälp åt företag sedan 35 år tillbaka.