Cedc88bcb64ed2343b939272d241632f19f7d829

Hemmaplan i all ära, men när ett erbjudande om att arbeta utomlands dyker upp kan det kännas som en rolig utmaning i några år. Men när det är dags för pension kan de där åren innebära stora luckor.

En 40-årig tjänsteman med 50 000 kronor i månadslön tjänar in runt 85 000 kronor per år i allmän pension och 100 000 kronor i tjänstepension varje år. Därtill kommer en avkastning på kapitalet tills det att pensionen betalas ut. Det är lätt att glömma bort denna framtidslön, men tre år utomlands utan pensionskompensation innebär för samma tjänsteman en framtida inkomstförlust på 555 000 kronor plus avkastning. För medföljande innebär det ofta förlust av både lön och pension.

Att på äldre dagar få reda på att ett antal år till intjänandet av tjänstepensionen försvunnit kan bli en rejäl baksmälla som man inte räknat med, både för anställda och för företag som inte sällan blir indragna i sura processer.

I tjänstepensionen kan, som vi tidigare gått igenom, även försäkringar i form av efterlevandeskydd ingå. Vid utlandstjänstgöring faller man i de flesta fall dessutom bort från det svenska socialförsäkringssystemet och omfattas därmed inte längre av bland annat sjukersättning, familjepenning och sjukvård. Då är det viktigt för den anställde att företaget kompenserar bortfallet för att utlandstjänsten inte ska bli en förslustaffär. Det blir då viktigt för företaget att kompensationslösningen helt stämmer överens med vad som är avtalat, annars står företaget inför en kostsam risk med retroaktiv kompensation. SPP Konsult kan hjälpa till med konsultation.

Sammanfattningsvis: Se till att anställdas internationella karriärer inte orsakar en baksmälla flera år senare i form av uteblivna pensionsinbetalningar. Och att företagets lösningar helt och hållet uppfyller gällande avtalsvillkor.

Vi ses snart igen!


[email protected]

SPP Konsult ger oberoende specialistpensionshjälp åt företag sedan 35 år tillbaka.