490a72506a46699d803decb61226e7f213727dcb

Du kan aldrig ställa dig i någons skor om du själv inte har upplevt vad den personen har upplevt. Du kan aldrig förstå hur det är att leva i en diktatur om du inte har varit med om det. Du kan aldrig förstå hur det är att växa upp i ett land där din åsikt kan få dig dödad. Om du inte har varit med om det. Du kan inte helt förstå. Men du kan däremot försöka. Du kan göra ditt yttersta för att förstå andra kulturer, andra perspektiv och andra grupper. Ett första steg är att börja läsa andra typer av böcker.

Kanske börja här.

Eller här.

Eller här om du bara har 4 minuter.