0a5ff1a6e52a53e66e32486a96d852454f3afbc4

I den första lektionen gick vi igenom Excels fundament - cellen. I denna lektion och nästa går vi lite djupare i cellkunskap och konstruerar en multikplikationstabell med hjälp av så kallade statiska referenser.

Du fick i första lektionen uppgiften att konstruera en liten multiplikationstabell med två rader och två kolumner. Kanske gjorde du något i stil med att skriva in =B1*A2 i cell B2, =C1*A2 i cell C2 och så vidare.

Låt oss fördjupa oss lite i detta exempel. Till att börja med kan det vara bra att kunna arbeta effektivt med hjälp av piltangenterna när du skapar din multiplikationstabell. Om du utgår från tabellen så som den såg ut innan du började skriva formlerna, så kan du för att arbeta effektivare göra så här:

1) Navigera med hjälp av piltangenterna till cell B2.
2) Skriv in = i cellen, tryck därefter på vänsterpil. Då står det =A2 i cellen, eller hur?
3) Skriv in tecknet * direkt därefter så att det står =A2*
4) Tryck på piltangenten med "uppåtpil" så får du det önskade resultatet =A2*B1
5) Tryck Enter, så är formeln färdig.

Genom att arbeta med piltangenterna på detta sätt kan du avsevärt öka din hastighet när du arbetar i Excel. Testa nu följande:

1) Skriv in siffran 10 i cell A1 och siffran 20 i cell B1.
2) Skriv in =A1 i cellen A2 och tryck på Enter. Nu står där 10, eller hur?
3) Kopiera innehållet i cellen A2 genom att trycka Ctrl+C (eller Cmd + C på Mac) och klistra in det i cellen B2 med Ctrl+V (eller Cmd+V på Mac). Märkte du vad som hände nu?

När man kopierar innehållet i en cell som innehåller en formel med referenser såsom A1 och klistrar in den i en annan cell så flyttas referensen! Referensen i cellen A2 pekade på A1, dvs. "cellen ovanför". Genom att kopiera och klistra in så är det fortfarande "cellen ovanför" man pekar på, men när man klistrar in formeln i B2 så kommer ju "cellen ovanför" att innebära B1. Hänger du med?

Försök nu att göra exakt samma sak som i detta exempel, men istället för att kopiera och klistra in så klipper du ut (Ctrl+X på PC, Cmd+X på Mac) och klistrar in. Ser du vad som hände nu? Referensen pekar fortfarande på A1!

Detta är en väldigt viktig sak att kunna om Excel. Om man kopierar en referens och klistrar in den så kommer referensen att flytta på sig så att den pekar på "relativt sett" samma cell i förhållande till den cell den hamnar i (tänk dig att du pekar på den cell som innehåller formeln och den som formeln pekar på, och sedan flyttar båda fingrarna lika mycket i höjd- eller sidled). Om man däremot klipper ut och klistrar in så hålls referensen kvar (tänk dig att du enbart flyttar det ena fingret till den cell du ska klistra in i, men håller kvar det andra fingret).  

Är du med så här långt? Alltså: Om man kopierar och klistrar in så flyttar referensen på sig, om man klipper ut och klistrar in så pekar referensen fortfarande på samma cell.

Då ska vi ta och höja ribban lite till. Men vänta bara, snart kommer du att lära dig något väldigt kraftfullt!


Dagens uppgift:

Gör precis som i förra lektionen en multiplikationstabell, men denna gång ska du göra "hela" multiplikationstabellen så som man gjorde den i skolan. Alltså 10 x 10 celler.

(OBS: Gör gärna ett försök - men tar det längre tid än en minut för dig, häng kvar tills nästa lektion så ska vi avslöja hur man gör detta jättesnabbt!)