0a5ff1a6e52a53e66e32486a96d852454f3afbc4

I den förra lektionen fick du uppgiften att göra en multiplikationstabell med 100 fält, vilket kan vara en väldigt tidskrävande uppgift. Idag ska du få lära dig tricket: Dynamiska och statiska referenser, en otroligt kraftfull funktion i Excel som långt ifrån alla känner till. 

Tyckte du att gårdagens uppgift var klurig? Då ska du få lära dig ett trick som kan göra det mycket enklare. Kommer du ihåg gårdagens lärdom, att om man kopierar och klistrar in en formel så flyttas referenserna? Det går faktiskt att komma runt detta, genom att använda sig av $-tecknet. Genom att skriva in:

=$A5

så låses referensen till kolumn A och kommer inte att flyttas även om du kopierar formeln och klistrar in den. Testa gärna att skriva in en referens av detta slag, kopiera den och klistra in den någon annanstans. Du kommer att se att det enbart är siffran 5 som ändras i formeln, medan A:et står kvar. På samma sätt kan man låsa en rad genom att stoppa in ett dollartecken före siffran, eller både kolumn och rad genom att skriva t.ex. =$A$5. 

För att lösa gårdagens uppgift kan man gå tillväga såhär och göra den på några sekunder:

1) Skriv in talet 1 i cellerna B1 och A2.
2) Skriv in formeln =B1+1 i cellen C1 och formeln =A2+1 i cellen A3.
3) Ställ dig på cellen C1, tryck på Ctrl+C (eller Cmd+C på Mac), håll sedan in Shift-tangenten och tryck på högerpilen några gånger tills du har markerat cellerna C1-K1. Tryck sedan på Ctrl+V (eller Cmd+V på Mac) för att klistra in formeln. Nu har du siffrorna 1-10 i cellerna B1-K1.
4) Gör på samma sätt som i 3) men på raderna A3-A11 så att du får siffrorna 1-10 i cellerna A3-A11.
5) Skriv in formeln =$A2*B$1 i cellen B2.
6) Kopiera innehållet i cellen B2. Håll in Shift och tryck på högerpilen fram till cellen K2. Håll fortfarande in Shift och tryck på piltangenten neråt tills du hamnar på rad 11. Nu borde du ha markerat hela området B2 - K11.
7) Tryck på Ctrl + V (nu kan du nog vad detta är på Mac), och voila! Nu är det hela klart!

Hängde du med på vad vi gjorde? Hela magin ligger i formeln

=$A2*B$1

Denna formel säger: Multiplicera innehållet i cellerna A1 och B2, men håll fast referensen till kolumn A och rad 1 om jag kopierar innehållet i cellen och klistrar in den någon annanstans. När vi sedan klistrar in "samma formel" i de övriga cellerna i multiplikationstabellen så ändras referenserna till rad 2 och kolumn B till den rad och kolumn vi klistrar in i, så vi får en korrekt multiplikationstabell.

Detta är kanske inte helt lättsmält, men ta den tid du behöver för att gå igenom detta exempel några gånger tills du hänger med på vad som händer. Och kom ihåg: Om du kopierar innehållet i en formel och klistrar in den så flyttas referenserna i den (om det inte står ett dollartecken före en rad eller kolumn eller både och), om du klipper ut och klistrar in så hänger referenserna med.


Dagens uppgift:

Skapa ett nytt Excelark och gör om multiplikationstabellen från början! Försök att göra det enbart med hjälp av tangentbordet utan att använda musen