156101b83d4a3178d514c9d417827b9e6c8b2fa9

DEL 3: REFLEKTIONER

Enkla reflektioner är direkta återspeglingar av det personen har sagt, men med samtalsledarens egna ord eller med hjälp av synonymer. Komplexa reflektioner försöker återspegla en underliggande mening eller känsla i det som personen har berättat. Obs! Det är inte syfte att vi upprepar det som personen säger hela tiden. Enkla reflektioner görs då och så.

Personen: Jag är så ensam.

Samtalsledaren:
– Du är ensam. (Enkel reflektion)
– Du saknar någon att prata med. (Komplex reflektion)
– Du har svårt att ta kontakt med andra. (Komplex reflektion)

En reflektion visar att samtalsledaren lyssnar aktivt på personen och uppmuntrar att berätta mera om det som reflekteras. Personen får genom reflektionen en bekräftelse på att samtalsledaren anstränger sig för att förstå det hon säger eller upplever.

Samtalsledaren guidar i samtalet genom att välja att reflektera vissa saker som personen säger och låta vissa andra passera. Det är en central funktion: det som samtalsledaren reflekterar fortsätter man med stor sannolikhet att prata om. I MI reflekterar samtalsledaren aktivt när personen säger något om vikten av en förändring eller om tilliten att lyckas med en förändring för att förstärka förändringsberedskap. Till exempel:

Personen: Jag måste göra något åt min situation.

Samtalsledaren:
– Du måste göra något åt det som händer. (Enkel reflektion)
– Det som händer ställer till en hel del problem för dig. (Komplex reflektion)
– Du kan inte fortsätta att ha det så här. (Komplex reflektion)

Reflektioner uppfattas som mer empatiska än frågor och underlättar för personen att fortsätta att tala utifrån en påbörjad tankegång. Reflektioner hjälper personen att komma till ett slut med sin berättelse eller att fördjupa berättelsen.

GÖR
Till skillnad från frågor så är reflektioner svårt att förbereda på förhand. Däremot kan vi fundera på dem retrospektivt. Tänk tillbaka på någon av dina senaste samtal och tänk ut ett par komplexa reflektioner som du hade kunnat göra i samtalet. Prova att göra enkla och komplexa reflektioner den här veckan.