156101b83d4a3178d514c9d417827b9e6c8b2fa9

DEL 2: ÖPPNA FRÅGOR

I MI används i första hand öppna frågor. De underlättar ett personcentrerat förhållningssätt och bidrar till att bygga ett gott samarbete mellan personen och samtalsledaren.

Öppna frågor börjar med frågeord som Hur, vilket sätt, Vad eller Berätta. Öppna frågor visar att samtalsledaren är intresserad av hur personen tänker och känner kring samtalsämnet. De ger personen tal- och tankeutrymme och bjuder in till att berätta om det som är aktuellt och viktigt.

Slutna frågor börjar ofta med ord som Har du …? eller Är det/Är du …? och har som syfte att framkalla ja- och nej-svar eller konkret information.

Exempel på slutna frågor:                      
• Tänker du lämna din partner?                  
• Känns det bra?
• Upplevde du rädsla?                                  

Exempel på öppna frågor:
• Vad tänker du göra nu när det gäller din partner?          
• Vad känner du nu?
• Hur upplevde du situationen?   

GÖR
Öppna frågor börjar med hur, på vilket sätt, vad eller berätta. Idag ska du ställa öppna frågor till de personer du möter och skriva ned fem öppna frågor som du borde ställa till personer du möter i ditt arbete.