156101b83d4a3178d514c9d417827b9e6c8b2fa9

DEL 1. SAMARBETE och ACCEPTANS

MI-anda präglas av ett förhållningssätt som är viktigt för hur samtalsledaren ska bemöta personen. I förhållningssättet ingår fyra olika delar: samarbete, acceptans, framkallande av personens motivation och välvilja. Här kallas dessa för “beteenden“ eftersom det är något som samtalsledaren ska göra aktivt under samtalet.

Samarbete
Innebär att du framhåller att personen är en jämbördig och att målet är att samtalet ska föras mellan två jämlika individer. Detta innebär bland annat att du efterfrågar personens idéer och uppmuntrar dem. Engagera personen i problemlösningen och invänta personens beredskap att fatta ett beslut när detta är möjligt. Kom ihåg att du som samtalsledare inte ska agera expert eller komma med ”goda råd”.  Ett enkelt sätt att signalera att ni ska samarbeta är att säga ”Jag kan om … samtidigt som du är expert på din situation och din person. Mitt förslag att vi samarbetar som två experter som möts för att hjälpa dig när det gäller….?”

Acceptans
Innebär att du som samtalsledare är empatisk och respekterar personens värde och rätt till autonomi, det vill säga rätt att bestämma själv. Du arbetar också med att belysa och uppmuntra personens goda sidor. Motsatsen till acceptans kan vara att döma personer som utsätter sig själva för fara eller som är motvilliga till förändring. Att acceptera handlar om att fråga sig vad beteenden berättar om personens dilemma och hur beteenden kan hanteras i ett samtal genom samarbete. Det handlar således inte om att resonera sig fram till vad som är rätt och fel utan om att möta tankar och känslor på ett icke-dömande sätt.

Säg alltså inte ”Du har hamnat i konflikt med gruppen”, utan snarare ”Det måste vara svårt att berätta om hur du ser på gruppen. Jag är verkligen tacksam för att du vill dela med dig av det med mig”. Det sistnämnda är mindre dömande och mer accepterande.

 

GÖR
Var vaksam på dig själv när du har ett accepterande förhållningssätt och när du gör det motsatta. Ovan hittar du exempel. Skriv ner dina egna exempel och prova att formulera dig på ett icke dömande sätt.