156101b83d4a3178d514c9d417827b9e6c8b2fa9

Samtalsledaren känner ibland att hen måste ”rätta till” personens ”felaktiga” uppfattningar eller att hen måste ställa personens liv till rätta. Det finns en mycket användbar förklaring inom MI om varför vi gör på det sättet. Det handlar om den så kallade rättningsreflexen, en reaktion som sätts igång så fort vi känner att något inte är som det ska. Vi vill så gärna rätta och hjälpa till med våra kunskaper! Den här reflexen innebär att vi som samtalsledare börjar argumentera och försöker övertala personen att göra som vi vill. Resultatet av detta är förutsägbart – det vi kallar för motstånd kommer att komma som ett brev på posten. Kom ihåg! Motstånd enligt MI är en störning i relationen. Personen och samtalsledaren är oense med varandra och båda försöker övertyga den andre om att en har rätt och den andra fel, det vill säga bådas rättningsreflexer aktiveras i samtalet.

En viktig färdighet för att förebygga motstånd är att man som samtalsledare behandlar sig själv som ett forskningsobjekt; att man observerar sig själv och sina samtal med forskarens ögon. Vad eller vilka situationer utlöser min egen rättningsreflex? Vad gör jag när de personer jag träffar inte vill förändras eller det händer saker i samtalet som aktiverar min rättningsreflex? Vad säger jag? Hur säger jag det?

Det bästa sättet att få klarhet i detta är genom att spela in sina samtal och lyssna på dem. Ett annat alternativ är att försöka minnas varje gång man har mött motstånd och att man då är så observant som möjligt på sitt eget beteende.

GÖR
Att spela in ett samtal är givetvis något du måste be den andra parten om lov att göra. Beroende på vad du arbetar med så kan denne vara mer eller mindre öppen för detta. Om du har möjlighet att spela in något samtal försök gärna att göra det idag. Annars kan du köra på alternativ två: Försök minnas när din egen rättningsreflex aktiveras i samtal, fundera kring vad du själv brukar göra som kan utlösa eller förstärka den andras motstånd. Prova olika sätt att hjälpa dig själv när det gäller att hejda din egen rättningsreflex. Och att istället sätta dig in i personens perspektiv och reflektera detta empatisk.