156101b83d4a3178d514c9d417827b9e6c8b2fa9

Dissonans är att uppleva en skillnad mellan hur det är och hur man vill att det ska vara. Att bli mer uppmärksam på en sådan skillnad leder ofta till en ökad problemupplevelse och olustkänsla, vilket kan väcka ett behov av eller längtan efter förändring. Att tidigt utforska fördelar och nackdelar med situationen och koppla ihop detta med hur personen vill att det ska vara kan vara ett sätt att utlösa och förstärka dissonans och väcka intresse för en förändring. Samtalsledaren kan också med öppna frågor göra personen mer uppmärksam på skillnaden mellan hur det är nu och sina värderingar om vad som är ett rätt och riktigt sätt att leva.

Samtalsledaren utforskar personens värderingar och närmar sig med försiktighet den skillnad som personen troligen upplever mellan hur det är och hur det borde vara.

Nyckelfrågor för att skapa dissonans

För att tydliggöra värderingar:
• Vad är viktigast för dig i arbetet?
• Hur tycker du att man ska vara i en relation?
• Hur tycker du att en kollega bör vara enligt det du tycker är rätt och riktigt i en arbetsrelation?

Man kan också komma vidare i riktning mot en möjlig förändring på sikt genom att ställa frågor som:
• Vad skulle hända som får dig att se annorlunda på situationen?
• Vad kan jag bidra med för att du skulle vara mindre tveksam? 

För att på ett försiktigt sätt börja granska den aktuella situationen:
• I vilken mån motsvarar din nuvarande situation det som är viktigt för dig?
• Kan jag säga något jag kommer att tänka på nu? (Ber om lov) Nu när vi har pratat om det du värdesätter träder en skillnad fram mellan hur du skulle vilja att det var och hur det är. Det jag noterar är (…) Hur ser du på det? 

En nyckelfråga som kan hjälpa personen att hitta en väg att röra sig i riktning mot hur hen vill leva (minska diskrepansen i riktning mot förändring) och för att börja se lösningar:
• Vad skulle kunna vara första steget för att komma närmare den typen av liv, jobb, relation eller hälsa du vill ha (på kort och lång sikt)?

Att så ett frö för framtiden. Om personen visar tecken på att inte vara redo eller är fortsatt ambivalent är lösningen att avvakta, betona autonomi och visa med en reflektion eller en sammanfattning att samtalsledaren uppfattar och respekterar personens tveksamhet: Det här är något du tvekar inför. Du vill fundera ett tag.  Lämna ”dörren öppen” genom att föreslå en ny tid där samtalet kan få fortsätta.

GÖR
Se om du idag kan testa att skapa diskrepans. Skriv ner några av frågorna ovan och ta med dem in i ditt nästa samtal. Målet är att ställa minst två av dem under något av dina kommande samtal.