156101b83d4a3178d514c9d417827b9e6c8b2fa9

Motstånd kan ibland vara ett resultat av att personens tilltro på sin förmåga att lyckas genomföra förändringar är väldigt låg. För att försvara sin egen självbild är det då lättare att säga: ”Jag vill inte” istället för: ”Jag kan inte”. Att stödja personens självkompetens kan vara en förutsättning för att en förändring ska komma till stånd. För att vilja börja förändringsarbetet måste personen ha tilltro till att hen har förmåga, uthållighet och de resurser som krävs för att klara de vardagliga utmaningar hen kommer att möta.

Några tips på hur du hanterar motstånd och förstärker klientens självtillit: 
• Använd VAS-skalan: Hur viktigt? och Hur stor tilltro? (se föregående lektion)
• Fråga om tidigare framgångar vid andra förändringar.
• Arbeta med tanke- och beteendeexperiment ”som om” (as if), det vill säga som om förändringen redan hade ägt rum. Några möjliga frågor: ”Om du skulle ändra på det/dig, hur skulle du göra i så fall? Om du hade förändrat dig, hur skulle det se ut för dig och din familj/dina arbetskamrater? På vilket sätt skulle saker och ting vara annorlunda?”
• Det kan också behövas träning i de sociala färdigheter som personen saknar för att hen ska kunna känna sig mer kompetent och börja lita på sin förmåga att lyckas.

GÖR
Nästa gång du stöter på en person som tvivlar på sin förmåga att genomföra en förändring vill jag att du testar någon av ovanstående frågor. Vad hände?