156101b83d4a3178d514c9d417827b9e6c8b2fa9

Om personen tydligt säger att hen inte vill förändra sig ska detta respekteras. Det gäller då att vara respektfull samtidigt som man bör försöka växla över till en mer framkomlig väg i samtalet. Ett sådant tillvägagångssätt visar att samtalsledaren har hört och förstått personens beslut att inte förändra sig och att hen inte går in i en diskussion om skälen till detta. 

Att så ett frö innebär i det här fallet att samtalsledare betonar att personen är välkommen att höra av sig längre fram om det blir aktuellt.

Ett exempel:
Person: Nej, jag vill inte göra detta, jag har annat att tänka på.
Samtalsledare: Så just nu passar det inte in att göra detta. Det här vill du fundera på ett tag till. Vad skulle vara aktuellt att göra just nu? Du är välkommen tillbaka om i framtiden skulle du vilja det.

Notera att samtalsledaren inte väljer att reflektera personens motståndsyttrande, vilket troligen skulle ha förstärkt det. Samtalsledaren gör istället en reflektion som är förändringsinriktad och öppnar för en fortsatt dialog om en förändring längre fram i tiden, när situationen kanske är annorlunda för personen. Detta kallas inom MI ”att så ett frö för förändring”. I den aktuella situationen är personen inte beredd, men kanske blir hen det längre fram.

GÖR
Hur har du tidigare reagerat när personer inte vill förändra sig? Har du försökt övertala dem? Ta några minuter och reflektera över hur du agerat historiskt, och om du kunde gjort något annorlunda för att istället sö ett frö.