156101b83d4a3178d514c9d417827b9e6c8b2fa9

Motivation kan uppstå ur positiva emotioner så som inspiration, hopp, förväntan och nyfikenhet. De MI-verktyg som du fått lära dig om i denna kurs fungerar utmärkt att använda i detta syfte. Drivkraften för personen kan då vara att uppnå något positivt genom att göra konkreta förändringar som leder till att hen mår bättre och får en mer tillfredställande vardag.

Ett sätt att väcka motivation som uppstår ur positiva känslor kan vara att fråga:
”Om du gör den här förändringen, vad skulle bli bättre, som du ser det? Hur skulle du må om förändringen är gjord?”

En likartad strategi kan vara att använda visualisering. Du ber då personen att föreställa sig bilder och beskriva så detaljerat som möjligt den situation som uppstår om den önskade förändringen redan har inträffat. Det kan väcka positiva känslor av intresse och nyfikenhet att på detta sätt få fokusera på framtiden. Tillvägagångssättet kan också vara en väg att komma förbi motstånd hos personer som uttalat att de inte är beredda på en förändring.

GÖR
Nästa gång du samtalar med en person som uppvisar motstånd till att förändra sig ska du försöka trigga positiva emotioner hos denne. Testa att antingen få dem att visualisera hur livet skulle vara om de redan genomgått förändringen, eller fråga rakt ut hur hen skulle må.