156101b83d4a3178d514c9d417827b9e6c8b2fa9

DEL 1: ENGAGERA OCH FOKUSERA

Här följer en kort översikt över samtalsledarens uppgifter under MI-samtalet. I ett MI-samtal börjar vi med att engagera och etablera en kontakt med personen för att i nästa steg hitta ett fokus för samtalet. Fokus kan vara att etablera en relation, att utreda eller att motivera till en konkret beteendeförändring, så kallat målbeteende, till exempel att sluta röka, byta jobb eller att lämna en dysfunktionell relation. Ett målbeteende är ett beteende som personen kan förändra. Vi framkallar motivationen hos personen och gör en planering.

ENGAGERA

Samtalet inleds med att engagera personen. Samtalsledarens uppgifter inkluderar:
• Etablera ett samarbetsklimat med hjälp av bland annat aktivt lyssnande (bekräftelser, öppna utforskade frågor, reflektioner och sammanfattningar)
• MI- förhållningssätt (samarbete, acceptans, framkallande av personens motivation och välvilja) är av stor hjälp för att engagera personen
• Be om lov att utforska personens syn på det som händer. Lyssna aktivt hur personen ser på anledningen till kontakten

FOKUSERA

Gå in på samtalsämnet och fokusera på det som är anledning till att personen träffar dig. Samtalsledarens uppgifter inkluderar:

• Fråga och bedöm personens motivation i relation till det som gör att personen träffar dig. Kommer hen för att någon annan vill det eller för att hen själv vill det?
• Fråga om hur viktigt det är för personen att förändra det och hur stor tilltro hen har till sin förmåga med att lyckas med en eventuell förändring

Om personen är ej beredd till en förändring kan du:
1. Erbjuda information i dialog om ämnet med hjälp av U-T-U, det vill säga be om lov om att ge information, Utforska vad personen redan vet om ämnet, Tillägg information och Utforska hur personen kopplar ihop informationen med sin själv eller

2. Betona autonomi, det vill säga att personen väljer själv.

3. Du kan fråga om vad som är positiv med det som händer och vilka är de negativa konsekvenser av det. Den här sista frågan kan leda till problemigenkänning och kan öka personens uppmärksamhet på de negativa konsekvenserna av problemet. 

Om personen är ambivalent kan du:
Utforska ambivalensen genom att kartlägga med personen om för- och nackdelar med situationen som den är nu och nackdelar och fördelar med en förändring.

Om personen är redo att börja med en förändring kan du:
Göra en handlingsplan som innehåller punkter som; När? Hur? På vilket sätt? Vilka personer kan stödja och hjälpa personen? 

GÖR

Idag ska du testa att observera om de personer du träffar är ej beredda, ambivalenta eller beredda till en förändring.