156101b83d4a3178d514c9d417827b9e6c8b2fa9

DEL 2: FRAMKALLA MOTIVATION OCH PLANERA

Att framkalla motivation. Vad är förändringsprat? Det är den delen av personens prat som är inriktat mot förändringen. Det är alltid sammankopplat med ett förändringsmål, det vill säga man kan vara mycket motiverad att sluta röka men inte att börja motionera.

Samtalsledarens uppgifter inkluderar att framkalla och förstärka förändrings- och åtagandeprat, det vill ställa frågor som framkallar motivation.

Olika sorts förändringsprat: förberedande och handlingsinriktat. 

Förberedande förändringsprat
• Önskan att förändra
• Styrkor/förmåga att förändra
• Skäl
• Behov, vikt att förändra

Handlingsinriktat förändringsprat
• Beslutsamhet att förändra (”committment”), intention, beslut, löfte
• Man blir aktiv (villig, redo, förberedning
• Tar steg mot förändring, handlar, gör

Några frågor som kan framkalla förändringsprat eller ett åtagande.

Önskan. Hur skulle du vilja att det var?

Förmåga/styrkor. Vad skulle du klara av om du väl bestämde dig?

Skäl. Vad skulle du vinna på en förändring?

Behov. Vad skulle du behöva ändra?

Åtagande. Vad blir nästa steg?

PLANERA
Här gäller det att avsluta samtalet och att uppmuntra till ett beslut eller ett åtagande. Som samtalsledarens ska du: Sammanfatta personens skäl till förändringen när hen beslutat sig för detta eller för att tydliggöra beslutet. Gör en förändringsplan som tydliggör personens åtagande och hur förändringen ska genomföras och vidmakthållas. Följ upp och hantera eventuella bakslag eller återfall. Man bör förstärka motivationen genom att aktivt följa upp vilka erfarenheter personen gör.

Normalisera misslyckanden och omformulera dem till lärosituationer. Ibland behövs en serie av samtal för att man ska komma till ett beslut och ibland går det väldigt fort. Ibland väljer personen att avstå från att göra den förändring som har varit målet för samtalet. MI-samtalet avslutas då med att samtalsledare uttalar sin respekt för personens autonomi, det vill säga rätt att välja själv. I de korta konsultationerna finns inte alltid utrymme för att arbeta noggrant med alla fyra processerna, ofta får samtalsledare koncentrera sig på den process som för ögonblicket är aktuell.

GÖR
Öva på att ställa frågor som kan framkalla förändringsprat i ditt nästa samtal. Samma frågor kan ställas till grupper, familj- eller parsamtal.

Önskan. Hur skulle du vilja att det var?

Förmåga/styrkor. Vad skulle du klara av om du väl bestämde dig?

Skäl. Vad skulle du vinna på en förändring?

Behov. Vad skulle du behöva ändra?

Åtagande. Vad blir nästa steg?