9ecd32c2381f738dfd5463c03fa1bfb97ee9191c

När komikern Soran Ismail blev intervjuad av Dagens Nyheter frågade reportern frågade om han tyckte illa om sverigedemokrater. Soran som är en stark röst inom den antirasistiska rörelsen medgav att han förstår personer som säger upp bekantskapen med Sverigedemokrater. Han lade dock till att det är viktigt att hata åsikterna snarare än människorna.

Det eftersträvansvärda är alltså att skilja mellan åsikter och personer, något som inte alltid är så lätt. Tankefällan kallas för det fundamentala attributionsfelet och den går åt två håll. Visst, det är lätt att hata personen på grund av dennes åsikter men nog har du varit med om det motsatta? Att du låter din uppfattning av en politiker styra ditt val mer än politiken i sig. Göran Hägglund är ju framröstad som den roligaste politikern, något som han säkert vinner riksdagsröster på. På samma vis kan det ju vara lätt att tycka illa om Folkpartiets politik om du stör dig på dess partiledares sätt att prata. Båda fallen är exempel på det fundamentala attributionsfelet, att vi låter fel attribut styra våra val. Så försök följa Sorans råd: Fokusera på åsikterna och politiken och strunta i utseende, humor och dialekt.