9ecd32c2381f738dfd5463c03fa1bfb97ee9191c

Lisa är en utåtriktad, smart, noggrann och envis person. Anna däremot är envis, noggrann, smart och utåtriktad. Vem tycker du bäst om? När forskare ställt upp dessa personbeskrivningar var för sig anser alltid majoriteten att Lisa verkar trevligare än Anna.

Du ser ju förstås att de båda beskrivs likadant fast i omvänd ordning. Anledningen till att Lisa uppfattas som trevligare är att försökspersonerna lät det första ordet påverka hur de tolkade resterande ord. Fenomenet kallas för haloeffekten och det är den som politiker vill komma åt när de exempelvis låter sig fotograferas med en folkkär person. Det kan låta som en klyscha men såväl stjärnglans som auktoritet och legitimitet spiller över på dem som omger sig med det. Nu när du känner till tankefällan kommer du förhoppningsvis inte att låta dig köpas så lätt.