A92e4321f2f61361057d4dc4a885963df05b37dd

Dina medarbetare är inte hundar. Om du enbart fokuserar på belöningar kan de i slutändan känna sig mer som Lassie än som jämlikar.

Istället bör du försöka att vara mer involverad i deras arbete. Du skulle exempelvis kunna söka upp en medarbetare och ställa följande frågor:

• Finns det någonting som hindrar dig från att utföra ditt jobb på bästa sätt?
• Berätta om ett tillfälle då du kände dig riktigt motiverad på jobbet.
• Hur kan jag hjälpa dig uppleva det oftare?

Du kommer att märka att detta skapar mer motivation än enkla belöningar.