11cdd4f267f7f0071ff0ded0def9754e183808c9

Att få positiv och konstruktiv återkoppling på det vi gör ger oss nya idéer och stärker vår egen bild av det vi gör. 

Positiv återkoppling kommer sällan spontant utan är något som vi aktivt behöver fråga om - hur ofta frågar du dina mötesdeltagare om hur de upplevde mötet? Vad gjorde du som mötesledare bra och vad fick det för effekter på mötet?

Om du vill utvecklas som mötesledare är det dags att våga fråga!

Uppgift: Fråga en kollega om vad hen uppskattar hos dig som mötesledare. Gärna i direkt anslutning till ett av dina möten så att ni båda har det färskt i minnet.

PS. Gillar du kursen hittills? Tipsa gärna andra genom att använda knapparna nedan.

Vi hörs!

Fredrik Bauer

www.motesutveckling.se