11cdd4f267f7f0071ff0ded0def9754e183808c9

Mötet drar över på tiden, någon gick lite tidigare och helt plötsligt har mötet bara runnit ut i sanden... En inte helt ovanlig situation som innebär att ingen vet vad som har bestämts och vem som ska göra vad.

Som mötesledare är det superviktigt att hålla koll på tiden och hinna med en summering innan mötet slutar. Har det varit ett diskussions-/beslutsmöte är det bra att avsluta med att gå igenom vilka aktiviteter som har beslutats för att alla ska veta vad de förväntas göra när, men också för att alla ska ha samma bild.

Har det varit ett mer reflekterande möte är det bra att avsluta med en runda av något slag. Alla kan t.ex. berätta vad de tar med sig från mötet, vad de kommer att göra härnäst eller hur de upplevde mötet. Genom att summera får du ett tydligt avslut som bidrar till en positiv bild av mötet.

Uppgift: Hur brukar du avsluta de möten som du leder? Skriv ner en konkret sak som du tror kan göra dina avslut bättre.

Vi hörs!

Fredrik Bauer

www.motesutveckling.se