11cdd4f267f7f0071ff0ded0def9754e183808c9

Möten med deltagare som inte förberedda är vanligt och otroligt ineffektivt. Här tycker jag att vi ska inspireras av skolans värld och det flippade klassrummet. Vad det är beskriver jag på 50 sekunder på https://youtu.be/-l6Y3NhlL4s

Uppgift: Vad kan du göra för att deltagarna på dina möten ska vara bättre förberedda? Skriv upp en konkret sak.

Vi hörs!

Fredrik Bauer

www.motesutveckling.se