11cdd4f267f7f0071ff0ded0def9754e183808c9

Hurra!!

Målet med kursen var att du skulle utvecklas som mötesledare. Nu har du kommit till sista mejlet och jag hoppas att du har fått en kickstart i din utveckling.

Möten ser ut som de alltid har gjort för att ingen ifrågasätter invanda mönstren. Vi utvecklas genom att reflektera, göra mer av det vi gör bra och förändra det vi tror kan bli bättre. Jag hoppas att du har fått tips för att skapa nya vanor så att du får roligare och effektivare möten med mer engagerade deltagare.

Oavsett om du har antecknat dina slutsatser från kursen varje dag eller inte så kan du nu känna dig stolt över att du faktiskt gått kursen. Nu har du förutsättningar att förändra och förbättra, om du vill!

Behöver du hjälp med mötesdesign, mötesledning eller utbildning hjälper jag gärna till. På www.motesutveckling.se finns alla kontaktuppgifter.

Lycka till med dina möten!

Fredrik Bauer

[email protected]

www.motesutveckling.se