11cdd4f267f7f0071ff0ded0def9754e183808c9

Ett vanligt möte i Sverige är 60 minuter eller mer - varför då?

Bara för att standardinställningen i Outlook är 30 eller 60 minuter betyder det inte att ett möte inte skulle kunna vara 20 eller 45 minuter. Om alla 60 minuters möten blev 45 minuter skulle den som är uppbokad hela dagarna till och med få en kvart över för att hinna förflytta sig, hämta nytt material, gå på toaletten och inte minst hinna ställa om sina tankar  - inte illa va?

Ofta tar saker den tid vi ger det och har du som mötesledare planerat rätt upplägg och rätt frågor hinner ni generera nya idéer, bearbeta dem och fatta beslut på 10 minuter.

Uppgift: Tänk igenom hur lång tid du verkligen behöver för de möten som du planerar den kommande veckan. Planera 30 eller 45 minuter för alla möten som du hade tänkt skulle ta 60 minuter och utvärdera hur det går.

Vi hörs!

Fredrik Bauer

www.motesutveckling.se