11cdd4f267f7f0071ff0ded0def9754e183808c9

Det pratas ofta om ett företags eller organisations kultur och kärnvärden, men hur ofta pratar ni om er möteskultur?

30 procent av arbetstiden går till möten (50 % för chefer) och minst hälften av alla möten är ineffektiva. För att den här tiden ska kunna användas bättre behöver vi komma överens om vad som gäller.

Är det OK att alla möten börjar 5 min sent? Att folk inte är förberedda? Att den som ska hålla en presentation ägnar 5 min av mötestiden till att få projektorn och datorn att fungera ihop?

Lågt räknat kostar mötestiden för ett företag med 100 anställda 19 miljoner kronor per år. Eftersom ungefär hälften av alla möten är ineffektiva handlar det alltså om 10 miljoner kronor per år som slängs i sjön!

Du är på väg att förändra de möten som du leder. Du är inte ensam - prata med dina kollegor om er möteskultur, peppa varandra att ta fram spelregler och visa andra kollegor det ni tycker fungerar bra.

Uppgift: Räkna ut vad era möten kostar. Ta antal medarbetare x 45 (arbetsveckor/år) x 12 (antal mötestimmar/vecka i snitt) x snittlön per timme (alltså vad det kostar företaget, i exemplet ovan har jag räknat på 350 kr).

Vi hörs!

Fredrik Bauer

www.motesutveckling.se

Statistiken kommer från Meeting Quliaty Index, 3S International, 2012.