11cdd4f267f7f0071ff0ded0def9754e183808c9

Tycker du att det är någon skillnad om du blir inbjuden eller kallad till ett möte?

Har du olika förväntningar om du är på väg till ett möte eller ett sammanträde?

Är det någon skillnad på dagordning och agenda?

Har ni oftast en mötesledare, facilitator eller mötesordförande?

Dokumenteras slutsatserna i protokoll, mötesanteckningar eller i aktivitetslistor?

Alla är vanliga begrepp i mötessammanhang och uppfattas olika av olika personer. För mig signalerar några av dem något stelt och tråkigt och jag märker skillnad på vilka förväntningar deltagarna har beroende på vilka begrepp som används. Deltagarnas förväntningar avgör om mötet blir konstruktivt och kreativt eller inte.

Uppgift: Vilka mötesord använder du och din organisation? Vad betyder de för dig och vilka signaler tror du att de sänder? Notera en egen reflektion.

Vi hörs!

Fredrik Bauer

www.motesutveckling.se