11cdd4f267f7f0071ff0ded0def9754e183808c9

Att folk inte har gjort det som mötesledaren eller övriga förväntat sig till ett möte är vanligt. Det finns ingen ny information att ta ställning till och det har inte hänt något sedan ni pratade om samma sak senast.

Ett bra sätt att ändra på detta är avsluta varje möte med en tydlig avstämning och arbetsfördelning som nämnts tidigare i kursen. Det brukar också fungera bra att ha informella avstämningar mellan mötena. Om du som mötesledare vet om alla har gjort det de lovat eller inte inte innan ett möte genom att ha frågat dem kan du planera rätt mötesupplägg och ge den som inte gjort något en spark i rätt riktning i tid.

Ett annat sätt är att du som mötesledare tar bort en punkt från agendan eller ställer in ett möte om du märker att folk inte har gjort det de lovat. Genom att konsekvensen blir tydlig för mötesdeltagarna skapar du förutsättningar för att slippa prata om samma sak på möte efter möte.

Uppgift: Tänk tillbaka på ett möte där alla vara väl förberedda och allt gick smidigt. Hur lyckade ni med det?

Vi hörs!

Fredrik Bauer

www.motesutveckling.se