11cdd4f267f7f0071ff0ded0def9754e183808c9

Har du varit på ett möte utan att veta varför? Många möten har för många eller fel deltagare. Att ta det säkra före det osäkra och bjuda in alla som skulle kunna vara påverkade eller intresserade av frågan är ingen bra idé.

För att mötet ska bli effektivt och alla ska kunna bidra behöver du som mötesledare kunna svara på frågorna: vilka behöver delta och varför?

Har du inget svar på det finns det ingen anledning för alla att vara med. Om rätt personer har samlats kan mötet bli kortare, mer effektivt och resultera i förankrade beslut.

Detta gäller lika mycket det återkommande veckomötet som den större konferensen. Utgå från syftet och bestäm sedan vilka som bör vara med.

Uppgift: Fråga efter syfte och vad du förväntas bidra med för alla möten du kallas till den närmaste veckan. Får du inte svar på frågorna så ska du inte vara med.

Vi hörs!

Fredrik Bauer

www.motesutveckling.se