20fc3075c6a5f05d665d9a9741e3d28a3e1ff15c

Ju tidigare du kan upptäcka signaler på oro desto tidigare kan du implementera dina olika strategier för att hantera sagda oro. Dessa signaler kallar vi för triggers som i sin tur kan delas in i externa och interna.

Interna triggers är känslor och sensationer i kroppen så som kroppsanspänningar och ytlig andning. Känslor som ofta kan trigga igång orosspiralen kan vara rädsla som får dig att börja oroa dig för vad som kan hända eller ilska som får dig att tänka på strategier för att inte hamna i samma känslotillstånd igen.

Externa triggers är situationer som vi hamnar som drar igång våra orostankar. Även personer kan innefattas i sådana triggers. Detsamma gäller för sägningar eller samtalsämnen så som budget samtal eller samtal om dina barns skolgång. 


Övning

Identifiera några triggers du stött på de senaste sju dagarna. Ta med både interna (känslor, tankar, kroppssensationer) så väl som externa (situationer, händelser, aktiviteter, kommentarer). Försök lista minst tre (vi kommer använda dessa imorgon) och försök också minnas vilka konsekvenser du oroade dig för. Alltså det värsta som skulle kunnat ske som följd av triggern.