20fc3075c6a5f05d665d9a9741e3d28a3e1ff15c

Även om vi vet att oro är jobbigt för dig så är det sannolikt så att du samtidigt tror att oron hjälper dig att vara den du är. I psykologisk behandling mot oro kallas detta för positiva antaganden om oro. Att ha positiva antagande om att oron är hjälpsam, är en av de faktorer som gör det svårt att bryta vanan och bli av med överdriven oro. 

Här är fem exempel på hur många tror att oro hjälper dem:

1. Oron hjälper mig att prestera

Många med överdriven oro tror att det är oron som tagit dem dit de har kommit i yrkeslivet. Utan oron tror de här personerna att de är latmaskar utan drivkraft. Det är ytterst sällan sant. Personer med överdriven oro skulle förmodligen ha kommit lika långt eller längre om de fick frigöra en del av den tankekraft som läggs på oro. Det är positiv förstärkning (när något upplevs belönande för en individ) som ökar beteenden och lust att göra som driver på. Oron leder dessutom sällan eller aldrig till aktiv problemlösning.

2. Oron gör att jag slipper obehagliga överraskningar

"Om jag oroar mig som en förberedelse kan jag förebygga besvikelser". Det här stämmer dåligt med verkligheten. Det hjälper inte ett dugg att vara förberedd när en riktig besvikelse väl kommer. Dessutom vågar personer som oroar sig mycket sällan tänka tanken ut, alltså om hur en tänkt katastrof verkligen skulle kännas. Att oroa sig "i förväg" är ett slags magiskt tänkande om att man kan minska risken för en katastrof genom att tänka intensivt på risken.

3. Oro är ett sätt att visa att jag bryr mig

Många tror att deras oro för exempelvis jobbprestation eller familjemedlemmars hälsa är en naturlig reaktion av att bry sig mycket om något. Till viss del är det sant: att vara orolig när något negativt har hänt är en naturlig och adekvat reaktion, men att mala och älta orostankar utan att det finns något som tyder på att oron är berättigad kan snarare distrahera dig från att göra det som behövs för jobbet eller för att förbättra en relation. 

4. Jag löser problem genom att oroa mig

Ett vanligt missförstånd är att improduktiv och fruktlös oro är ett sätt att faktiskt lösa problem. Orosspiralen brukar inte dessvärre leda till aktiva problemlösningsstrategier så som att börja träna när man känner att konditionen är dålig eller plugga mer för att få bättre resultat. Ofta går tankespiralen ungefär så här: "Tänk om jag får ett dåligt betyg på tentan. Då kanske jag blir ukastad ur skolan. Det är det värsta som kan hända. Och mina kompisar skulle inte vilja vara med mig. Tänk om jag får underkänt?". Det finns ingen produktiv problemlösning i den här tankekarusellen. 


Övning

För att testa hur oro hjälper eller stjälper dig, ska du får prova att "höja volymen på oron " under en dag. Försök att oroa dig så mycket du kan. Häng kvar i orostankarna och försök att inte distrahera dig eller prata med någon om din oro. 

Dagen efter ska du försöka "sänka volymen" på oron. Försök att tänka så lite orostankar som möjligt. Ägna dig åt meningsfulla aktiviteter och skriv ned vad du oroar dig över så att du kan ta tag i oron igen kommande dag. 

Jämför hur det påverkade ditt mående och ditt beteende att höja respektive sänka volymen på oron.