A54a9bbdb0cfea07cec3a517f62ec17882bda7cc


Konkurrensen 

Naturligtvis finns det konkurrens inom detta område liksom inom de flesta andra områden. Det kan vara konkurrens från andra konsulter som kanske erbjuder lägre priser än du gör för att få uppdraget. Den svåraste konkurrensen kommer dock i allmänhet från uppdragsgivarna själva. I tider då företagen måste spara pengar ligger det nära till hands att man anlitar någon person inom den egna organisationen som får till uppgift att agera som ”internkonsult”.


Konsultrollen kan vara stressande

Ibland tvingas du jobba med en stram budget eller med en tuff tidplan. Du har lovat att bli färdig med ditt förslag eller med din rapport till en viss dag och tiden rinner iväg. Jobbar du som ensam konsult är du heller inte ersättningsbar om du blir sjuk. Häri ligger en av de stora skillnaderna mellan att jobba själv eller inom ett större konsultföretag.

Min uppfattning är dock att väldigt få konsulter är stressade av att inte klara tuffa budgetar eller komprimerade tidplaner. Stressen kommer snarare när man inte har tillräckligt mycket uppdrag och det handlar nästa punkt om.


Du bör ständigt skaffa nya uppdrag

Oberoende av om du är anställd inom ett större konsultföretag eller jobbar som egenföretagare måste du alltid vara inställd på att skaffa nya uppdrag. En del kan tycka att detta känns jobbigt, andra älskar att göra detta. Att sälja konsulttjänster handlar mycket om att inse och definiera en uppdragsgivares problem, få kunden att acceptera vad problemet består i och därefter föreslå kunden en metod att lösa problemet. Det är ett mer spännande säljarbete än vanligt ”sälj”.


Konjunkturberoende

Konsulter har uppdrag i både positiv som negativ konjunktur. Uppdragens karaktär varierar naturligtvis men det finns behov av förändringar både i uppgång som i nedgång hos företag och organisationer.

Som du ser så finns det självklart nackdelar med att jobba som konsult. Det är min ambition och förhoppning att jag, med de råd och tips som finns i denna kurs, ska hjälpa dig att minska eller eliminera dessa nackdelar.


Uppgift:

Läs mer om hur det är att vara konsult här.På återseende i nästa brev

Holger