Db82d2e5220ad03292550ad56e940a03f739fe5f


Det finns några trender inom konsultbranschen som är väldigt tydliga. Det märks inte minst av hur både solokonsulter och större konsultföretag anpassar sig och erbjuder nya eller något förändrade tjänster. Här kommer några av de trender som just nu påverkar branschen mest.    


Specialisering

Behovet av specialisering ökar inom så gott som alla branscher. Företagen måste förbli experter inom sitt eget område och det leder till att de inte har samma kunskap och erfarenhet av förändringsarbete som en konsult kan bygga upp. Samtidigt blir det alltmer vanligt att anlita experthjälp överhuvudtaget på konsultbasis vid behov snarare än att anställa egna experter. Detta talar för att efterfrågan på konsulter kommer fortsätta att öka.


Kvalitetskontroll och certifiering

Dagens konsulter kommer från alla möjliga håll och skaffar sig titeln konsult. För att uppdragsgivarna ska kunna känna trygghet när de anlitar en konsult efterfrågas alltmer någon form av kvalitetskontroll eller ”kvalitetsstämpel”. Det finns ett växande behov av certifiering av konsulter. Se därför till att du skaffar dig någon form av bevis eller certifiering av dina kunskaper och erfarenheter.


Utmaningarna ökar och förändras

Företag och organisationer måste i dag möta samhällets nya och växande krav inom flera områden. Ökade krav ställs på t.ex. på energibesparingar, miljö, långsiktig hållbar utveckling etc. Ägare och kunder kräver snabba lönsamhets- och kvalitetsresultat. Från personal ställs ökade krav på möjligheter att påverka sin situation. Många väljer inte jobb enbart efter lön och andra förmåner. Man kräver möjligheter att utvecklas, man vill ha flexibla arbetstider och många vill ha möjlighet att jobba hemifrån. Med ökade krav från olika håll på organisationer och företag följer en ökad efterfrågan på råd och stöttning utifrån, bl.a. från konsulterna.


Genomförandet blir viktigare

Kraven på snabba resultat ökar. Ägare och företagsledningar har inte tid eller råd att vänta för länge och med det följer att innehållet i konsulternas insatser ändras. Tidigare innebar många konsulters jobb att man genomförde en analys av ett eller flera problem inom en organisation och med faktainsamling som grund presenterade förslag på lösningar på problemen. Ofta lämnade konsulten uppdraget genom att leverera en konsultrapport och företagsledningen ansvarade sedan för själva genomförandet. Numera ställs oftare krav på att konsulten tar ett stort ansvar i implementering av idéerna och att det hela genomförs så smidigt som möjligt.

Jag har, som konsult, genomfört ett flertal utredningar om olika organisationsförändringar. Många av dessa har dessutom resulterat i att uppdragsgivaren säger: ”Bra, vi tror på det förslag som du framför. Vi vill nu anlita dig för att du även ska ta hand om själva genomförandet av förändringen.”


I detta avsnitt har jag listat några av de trender vi nu ser och kommer att se allt tydligare i framtiden. Det finns dessutom en utveckling som jag personligen är övertygad om att vi kommer att få se mycket av i framtiden och det handlar om att byta ut våra vanliga möten mot virtuella möten. Det handlar nästa avsnitt om.  


Uppgift:

Läs här om hur det skulle vara att jobba som managementkonsult.

Vi ses.

Holger