C8a714d9501dd0e662e184ed004aa5d7da6590d4


Jag har träffat och samarbetat med många som jobbar som konsulter. En del lyckas extremt bra – andra lämnar så småningom denna bransch. Vilka är då de vanligaste misstagen som görs? Man kan sammanfatta de vanligaste misstagen i två punkter: 

1. Man tar inte de nödvändiga stegen för att lyckas. Man hoppar på för många olika saker eller ägnar sig åt fel saker

2. Man tar för lite betalt så att man inte har råd att utveckla sig

Min ambition är att denna kurs ska hjälpa dig så att du slipper göra samma misstag som många andra.

 

En plan för din karriär

Innehållet i den här kursen är uppbyggt i tydliga steg. Tanken är att det ska underlätta för dig att göra din egen plan. Vilka steg passar dig? Vilka är dina ambitioner och hur kommer du dit? Jag hoppas att du finner svar på de flesta av dina frågor som handlar om din karriär så att du vet hur du ska gå vidare.

Du kommer senare få en länk till en färdig affärsplan som du kan utgå ifrån för att göra en egen. Det tycker jag att man ska göra, antingen man startar eget företag eller söker en anställning. Med en tydlig plan för din karriär kan du ta det ena steget efter det andra. Lär dig att sätta upp mål och delmål och se till att du mäter dina framsteg i förhållande till din egen plan. Så här kan det t.ex. formuleras:

• Före hösten ska jag ha valt ut den bästa utbildningen och anmält mig till den.

• Före nyår ska jag ha bestämt mig för vilken nisch inom konsultbranschen som jag vill satsa på i framtiden.

• Under det närmaste året ska jag ha intervjuat minst fem yrkesverksamma konsulter om vilka framgångsfaktorer de anser vara viktigast för att lyckas.Olika sätt att ta betalt och argument för att ta betalt 

Konkurrensen inom konsultbranschen ökar och därmed finns risk att dina konkurrenter dumpar sina priser för att få uppdrag. Konkurrera aldrig med priset. Då kommer du inte ha råd att utveckla dig i ditt jobb. Du blir mindre professionell och då tvingas även du att dumpa dina priser. Se i stället till att du hittar din egen nisch så att du kan ta tillräckligt betalt så att du kan fortsätta att utveckla dig. Då blir du ännu kunnigare och kan ta ännu bättre betalt och fortsätta att utveckla dig ytterligare.


Det finns minst fem olika sätt att ta betalt som konsult. Du hittar alla dessa sätt i kursen "Starta företag snabbt och lönsamt".


Vi ses i nästa brev

Holger