1bd4e6b9d9d71991458bb43f760b56bdaf6c48fe


Eftersom jag har jobbat som konsult under en stor del av mitt liv har jag tänkt igenom varför jag tycker så mycket om detta yrke. Jag har också vid lämpliga tillfällen passat på att ställa frågor till mina kolleger vad som gjort att de valt detta jobb och fortsatt länge inom det. Här är de främsta anledningarna: 


Ständig utveckling

Som konsult ställs du ständigt inför nya uppgifter. Även om du kan använda dig av likartade metoder vid lösandet av olika problem så kommer du ständigt att jobba med nya problem. Jag tycker att ett idealiskt sätt att lära sig nytt och utvecklas som människa. Man utgår från det man kan sedan tidigare och lägger hela tiden till något nytt.


Jobba tillsammans med intressanta människor

Som konsult träffar du ständigt nya och, i allmänhet, väldigt intressanta människor. Det är uppdragsgivarna, andra konsultkolleger eller specialister inom olika områden som du tar kontakt med i ditt jobb. Diskussionerna blir i allmänhet både givande och konstruktiva.


Ett dynamiskt jobb

Som konsult kommer du hela tiden att jobba inom olika branscher samt med olika företags- och organisationsledningar. Du kommer att få tillfälle att resa mycket och jobba i olikartade miljöer. Ibland sitter man i en elegant kontorsmiljö och ibland pratar man med personalen på soptippen. Jag har dessutom haft förmånen att jobba som konsult i Europa, USA, Afrika och Asien vilket jag verkligen har gillat.


Du är med om att skapar förändringar

En konsult kallas in när det uppstår ett behov av förändringar. När allt inom ett företag eller en organisation går sin vanliga lunk behövs man inte. Det gör att du hela tiden finns med i sammanhang där det rör sig och där det händer eller kommer att hända något. Om du med dina förslag på förändringar får vara med om att skapa en förbättring för människorna inom organisationen eller för företagets kunder eller ägare – då finns det all anledning att känna sig nöjd. Speciellt om uppdragsgivaren har förmåga att visa sin uppskattning för det du gjort.


Marknadsförutsättningarna för konsulttjänster är goda

Behovet av förändringar och förbättringar inom företag och organisationer har alltid funnits och behovet ökar i takt med att förändringstakten i samhället i övrigt ökar. Kraven på lönsamhet och effektivitet stiger, samhället ställer upp nya lagar och regler som ska följas, utbildnings- och informationsbehovet ökar och våra värderingar förändras. Alla dessa faktorer ställer nya krav på företag och organisationer – krav som ofta är orsaken till att man anlitar en konsult.
Uppgift:

Välj ut två av de fördelar som nämns ovan som är viktiga för dig.


Det finns fler fördelar. De tar vi i nästa brev.

Holger