2d8f40b1ea7ba2ea8e05bb3581e3ad41bd4e4300

Nu har du fått ett gäng verktyg, utmaningar, träning och förhållningssätt för att utveckla din närvaro och arbeta med din autopilot.

Kanske har du märkt att vissa saker är svårare än andra och risken finns då att vi börjar ha synpunkter på oss själva. Kanske blir du hård mot dig själv när du märker att du inte klarar att vara så närvarande som du vill eller att tankarna drar iväg dig åt ett håll du inte vill.

Du har då kommit i kontakt med din inre kritiker, den där rösten som kritiserar dig för en del av det du gör. Inre kritikerns huvuduppgift är att kritisera oss och blir aldrig nöjd. Denna inre hårdhet kan vara olika stark hos var och en av oss och är en djup aspekt av vårt psyke som kan orsaka stress och dåligt mående.

Inre kritiken kan slå till i många möjliga situationer och gärna när vi är som mest utsatta. Du kan inte vinna över den och när du slåss med den så går du förlorare ur striden och inre kritikern blir starkare. Kritik och hårdhet mot oss själva sätter ofta igång vårt gamla hotsystem med flykt, undvikande, kampbeteende och dåligt mående som följd.

Det finns en myt om att självkritik hjälper en framåt i livet, att inre kritikern behövs för annars får vi inget gjort. Den föreställningen är värd att utforska och ifrågasättas för annars riskerar vi att må dåligt och bli mer frånvarande när vi inte uppfyller de krav vi ställer på oss själva.

Så....upplever du någon kritik mot dig själv för att du inte klarar någon del av kursen eller inte lyckas vara närvarande så mycket som du vill så kan du börja utforska på ett annat sätt hur din inre kritiker fungerar, i vilka situationer den dyker upp och hur den påverkar ditt mående.


Dagens utmaning
Första steget är att bli medveten om din inre kritiker. När märker du den oftast? Vad säger den till dig? När självkritiken har startat, hur påverkar den andningen? Kroppen? Hur bemöter du inre kritikern? Vad tycker du om den?

Märker du att det är svårt att vara närvarande med kritiken kan du prova att andas lite mer och lägga en del av uppmärksamheten på andningen. Det gör det lättare att stanna kvar i de direkta upplevelserna och inte fly, stänga av eller slåss mot självkritiken. 

Utifrån detta utrymme kanske du upplever att hårdheten inte får samma grepp om dig och att du får mer utrymme att göra medvetna val. Vad händer för dig när du inte går in i strid med din inre kritik?