2d8f40b1ea7ba2ea8e05bb3581e3ad41bd4e4300


Jag börjar denna serie för att bli mindre frånvarande i vardagen med att skriva om tankar då de ofta tar oss bort från närvaro. Tankarna kan projicera oss in i framtiden så att vi är mer i vad vi ska göra senare, nästa steg. Det är något som emellanåt är nödvändigt för att kunna planera men många av oss är i nästa steg för mycket.

Tankarna kan också föra oss bakåt i tiden så att vi tänker på vad som hände tidigare under dagen eller längre tillbaka. Kanske hade du ett gräl med sambon på morgonen eller ens barn eller något annat och funderar över det.

Det kan också komma jobbiga tankar, sådana som vi vill bli av med och inte känna effekterna av. Det kan vara saker som någon gjort mot oss eller vi mot någon annan. Du kanske försöker undvika tankarna eller trycka bort dem eller distrahera dig på olika sätt.

Problemet är att det sällan lyckas utan vanligtvis stärker det dem och gör att du tappar närvaron. Om du dessutom har jobbiga tankar så är de oftast bara ett symptom på något annat, en känsla som du inte vill känna.


Du behöver inte kontrollera dina tankar.
Du behöver bara sluta med att låta dem kontrollera dig.

Dan Millman


Hur ser din relation till tankarna ut? Hur upplever du dem? Vad gör du med dem?


Utmaning för dagen:
Observera dina tankar. Undvik att göra motstånd mot dem utan bara låt dem komma och gå. När du märker att du spinner iväg i en tanke så att du förlorar närvaron så kommer du tillbaka till det du gjorde eller där du var. Uppmärksamma vad som händer med dig och din närvaro när du blir mer medveten om tankarna och observera dem istället för att dras iväg med dem.