Be061b71168b4222ad1a7a691565e2fc0457fc6b

Vi har under kursens gång gått igenom dina rättigheter och skyldigheter som medlem i en bostadsrättsförening. Visste du att du också har ett socialt ansvar mot dina grannar? Det betyder att du måste respektera de regler som gäller för exempelvis renoveringsarbeten, oljud och städning av allmänna utrymmen.

Betyder det exempelvis att du inte får ha fest hemma? Nja, inte riktigt.

En bostadsrättshavare ska "iaktta sundhet, ordning och skick" vid användandet av lägenheten. Av det följer att han eller hon ska följa de ordningsregler som gäller i föreningen. Många föreningar brukar ha regler som säger att man inte får störa efter en viss tidpunkt, vanligtvis 22-tiden.

Bestämmelsen tar i första hand sikte på hög musik, men omfattar även andra typer av störningar som exempelvis ljud från tvättmaskiner. Det vanliga är att föreningen på föreningsstämman fastställer de ordningsföreskrifter som gäller i föreningen.

De konflikter som kan uppstå mellan grannar i bostadsföreningar är enklare att lösa än vad många tror. Ofta kan ett enda samtal lösa problemet. Tyvärr drar sig många för att ta tag i ett problem. Förutom fest så kan vanliga irritationsmoment vara:


  • tvättstugan och respekt av tvättider

  • rökning i närheten av andras balkonger


Vår erfarenhet visar att få konflikter kräver juridik hjälp, det viktiga är som sagt att inte skjuta på problem. Bostadsrättsföreningar som köper förvaltningstjänster av Riksbyggen har möjligheten att få juridisk rådgivning kostnadsfritt.

Övning


Har du själv hamnat i en konflikt med någon i din förening? Finns det något du lärt dig i kursen som kan hjälpa dig lösa framtida konflikter? Beskriv gärna hur.