Be061b71168b4222ad1a7a691565e2fc0457fc6b

Tro det eller ej men just frågan om “hyra”, eller avgift som det egentligen heter, är bland de vanligaste för nyblivna medlemmar i bostadsföreningar. Visst kan man tycka att detta är lite märkligt, men det är ingen anledning att ignorera frågan.

För många kan det te sig lite märkligt att betala en avgift för något man har köpt. Du kanske minns från lektion ett att du som medlem i en bostadsrättsförening snarare äger en del av föreningen, som i sin tur äger huset. Det du äger är alltså rätten att utnyttja en del av fastigheten på obestämd tid.

Avgiften ska täcka de kostnader som föreningen har för att driva huset.

Typiska sådan är:


  • föreningens utgifter för lån (ränta och eventuell amortering)

  • sophämtning

  • värme

  • underhåll (exempelvis stambyte, något som är bra att lägga undan för)


Styrelsen fastställer avgiften så att de sammanlagda avgifterna ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi i föreningen. Avgiften fördelas sedan ut mellan bostadsrättshavarna enligt stadgarna.

Övning

Har du åsikter om avgiften är det alltså en fråga du bör ta upp med styrelsen. Inte med i styrelsen? Varför har du valt att inte gå med? Skriv gärna ner några saker som hållit dig borta från styrelsearbetet. Redan med i din styrelse? Skriv istället ner varför du valde att gå med!