9abfc5e797d521058509c3ed761051e247dbafca

Visst har du hört det så många gånger, att det är insidan som räknas? Av någon anledning sägs det med undermeningen att allt därför är helt i sin ordning och att vi ska sluta anstränga oss. Det tycker jag är en märklig slutsats!

I själva verket är det ju en uppmaning att ta en riktigt noggrann titt på den där insidan som vi vet räknas så mycket. Det är uppenbarligen en viktig del, som vi därmed borde vara mycket angelägna om att ta hand om och hålla i gott skick. 

Faktum är att insidan inte bara räknas, den styr hela dig! 

Alla dina tankar, känslor, attityder, vanor, mönster och erfarenheter finns lagrade där inne och lägger grunden för ditt beteende, dina förväntningar och dina resultat i livet. Inklusive kärlekslivet. 

Precis som att en hårddisk med gamla buggar, virus och felprogrammeringar kommer fungera sämre än en väl uppdaterad och uppbackad dator med virusskydd, behöver du ta hand om din psykologiska hårddisk och hålla den i gott skick. Den styr vad du gör när du blir intresserad, vem du blir intresserad av och hur du reagerar på det – utan att du ens vet om det. 

Det är bland annat därför vi inte kan skapa ordning i våra kärleksliv enbart genom att byta ut hårdvaran, t.ex träffa rätt person. Även tillsammans med rätt person kan gamla "buggar" ställa till det och förstöra för oss. Men när du känner dig själv väl, har kunskap om dig själv och din relationspsykologi, då har du skapat riktigt goda förutsättningar. 

Det är förstås problematiskt att de flesta inte ser det på det här sättet. Vi förlitar oss istället på saker som tur, klick och hoppfullhet: "En vacker dag kommer det vara min tur och rätt person kommer dyka upp och kommer bara säga klick!" 

Det här resonemanget förlitar sig helt och hållet på yttre faktorer som du inte kan påverka och ignorerar helt de inre faktorer som styr dig vare sig du är medveten om det eller inte. Det är inte bara mycket orealistiskt utan också opraktiskt och extremt ineffektivt. Men också förståeligt.

Så länge vi är styrda av inre faktorer vi inte ens känner till och missar att ta reda på vad som försiggår på insidan kommer vi så klart leta efter problemen och deras lösningar på utsidan istället, eftersom det är det enda vi kan se och känner till. Problemet är att där kommer vi kunna leta för alltid utan att hitta vad vi söker. 

Det är nödvändigt att ta insidan på större allvar, ta reda på vad som försiggår där inne, och hur det påverkar ditt dejtande. När du bättre känner till hur människor i allmänhet och du själv i synnerhet påverkas av den inre psykologin bakom nära relationer kommer allting bli betydligt enklare. Imorgon ska jag berätta hur det började för mig, och dela en av mina allra viktigaste lärdomar.

//Linnea

www.happydating.se