E93a08de44daa08b53c5138517799de537ff207e

För att bli mer självmedkännande är det som sagt viktigt att känna till känslor och vad de har för nytta. Utan den här medvetenheten är det svårt att hantera känslor och välja hur man ska agera.  Den viktigaste känslan att känna till är skam; därför ägnar vi en hel lektion åt denna obehagliga men nödvändiga känsla. 

Skam kan definieras som att "ha en känsla av att man är en person som man inte vill vara." 

Skam består i sin kärna av rädslan för att bli avvisad - från en upplevd eller verklig gemenskap.  Skam är en känsla som skapar mycket lidande och smärta för människor. När du skäms för något du sagt eller gjort vill du ofta dra dig tillbaka eller gömma dig för andra, "Sjunka genom jorden", eller kanske försvara dig aggressivt. Men skam, hur plågsamt det än är, har liksom alla grundkänslor som människor upplever också en funktion eller nytta för människan. 

Utan skam skulle det vara svårt för människor att leva tillsammans. Skamkänslor är ett sätt  för oss "flockdjur" att vägledas till ett socialt acceptabelt beteende. Under människans nomadtillvaro var gemenskapen och att vara en del av en grupp en livsnödvändighet. Det var helt enkelt väldigt svårt att rent fysiskt överleva och skaffa mat och skydd utan att vara del av en grupp. Rädslan för att bli avvisad i gruppen har senare internaliserats (=en process där något som tidigare varit en yttre händelse blir till något som utlöses och sker inom en individ) till en skamreaktion och en inre kritiker/inre kritisk röst. 

Hos en trygg person så funkar skam precis så här. Känslan vägleder en när en är på väg att göra något som kan såra andra människor eller något som kan riskera den egna platsen i gemenskapen. Men skamkänslorna dyker bara upp då det verkligen är nödvändigt. En person som lider av exempelvis social ångest eller perfektionistiska drag kan vara gisslan hos skamkänslorna.  Allt personen gör styrs av allt för lättutlösta skamkänslor. I ett extremt scenario kan personen med social ångest inte ens åka buss utan att översköljas skämkänslor för sitt (inbillade) avvikande beteende. 

Övning

Observera hur det känns nästa gång som du upplever skamkänslor och vad du får för automatisk handlingsimpuls.  Det kan vara så att du får lust att aktivt bli av med känslan (exempelvis skylla ifrån sig) eller undvika den (dra sig undan) eller kanske hanterar du den genom passivitet (gör ingenting).