A6d69349b84e1d8ffc468c52431840bd74fb6957

Mother, you had me

But I never had you

I wanted you

But you didn't want me


Father, you left me

But I never left you

I needed you

But you didn't need me

So, I 

just got to tell

Goodbye, goodby

(Mother 1970 , John Lennon) 

Lyssna på Spotify!


Det här är den svåraste biten av den här kursen.  Att undersöka sitt eget känslomässiga bagage, det vill säga fundera igenom hur du blev bemött av dina föräldrar/vårdnadshavare under din uppväxt, måste få vara en process som får ta tid.  Syftet med att göra detta är för att du ska kunna förstå dig själv och dina reaktioner lite mer på djupet. 


Att göra detta kan vara ett känslomässigt och ganska svårt arbete som en person skulle kunna arbeta med tillsammans med en terapeut under en lång tid.  Kanske orkar du inte fundera igenom precis allt. Det kanske räcker med om du till exempel konstaterar att din trygghetscirkel är lite extra liten eftersom dina föräldrar ofta var frånvarande och därför inte kunde hjälpa dig att hantera känslostormar. Eller att din hotcirkel är lite extra stor för att du exempelvis var utsatt för mobbing som liten, eller kanske för att du var med om uppslitande separationer vid någon viktig tidpunkt. 


Övning

Om du känner dig stark och trygg nog att utforska de här frågorna nu så kan du försöka sätta dig ned i lugn och ro och klottra ned lite svar på frågorna: 

Hur visade dina föräldrar omtanke om dig?

Hur pratades det om känslor i din ursprungsfamilj?

Hur tröstade dina föräldrar dig om du mådde dåligt?


När du gör det här är det väldigt viktigt att vara medveten om att det kan vara svårt att minnas helt korrekt. Vår hjärna funkar så att den gärna fyller i det som saknas och på så vis kan falska minnen uppstå. Om du har syskon kan det vara bra att jämföra hur ni upplevt era föräldrar eller olika situationer. Om dina föräldrar/anknytningspersoner är i livet kan du kanske be dem beskriva något. Känslominnen kan du använda oavsett. Hur du upplevde/kände i en situation är precis det du letar efter här.