Ab76e35f093e90eee6d4581d9d6178f182d39ef5

När du ska lägga upp strategin för din digitala kommunikation är första steget att göra en slags nulägesanalys, en så kallad audit. En översyn av var vi står nu för att kunna ta reda på vart vi ska.

En Audit kan innehålla många saker, men det är vanligt att den i slutändan sammanfattar relevanta insikter om varumärket, målgruppen, branschen, konkurrenterna och varumärkets nuvarande kommunikation. En sorts omvärldsanalys helt enkelt.

Vem du är, hur du uppfattas och organiserar dig är viktiga pusselbitar för att förstå om det finns styrkor att bygga vidare på eller svagheter att fånga upp och adressera. Kanske anar vi att ett byte av position bör ske. Så är ofta fallet. 

Identitet, varumärke, organisation, affär och mål är avgörande utgångspunkter för att lägga upp strategin för kommunikationen. För att koka ner vad du är och vilka förutsättningar du har just nu.  

Rent praktiskt behöver du samla på dig material och statistik, kanske genomföra workshops, intervjuer, inläsning och googla. Sätt en tidsram för hur länge du ska researcha och dokumentera de insikter du får i korta meningar som du samlar på ett och samma ställe. Det är mycket smidigt att spalta upp insikterna i ett digitalt kalkylark eller på papperslappar, eftersom du sen kan flytta om dem när du ska prioritera i vilken grad som de påverkar de beslut du behöver ta i strategin.

Molnet som du verkar i. Hur ser det ut? Går det att se en stark befintlig position? Vilka andra aktörer befinner sig i den branschen?

Hur ser trenderna ut för den branschen, är den på väg åt något annat håll eller vad kan vi se? Allt det här är av stor betydelse för att göra sig en bild av nuläget.

För att bredda perspektiven är det också bra att lyfta fram goda exempel ur andra branscher som utifrån ett affärsmässigt perspektiv påverkar konsumentbeteenden eller gör en bra grej.

Nu har vi skaffat oss en bild av oss själva. I morgon tittar vi på hur detta påverkar kommunikationen.

/Julia och Emil på Matter