Ab76e35f093e90eee6d4581d9d6178f182d39ef5

Efter att du slagit fast identiteten riktar vi blicken mot kommunikationen. Vad kommunicerar du idag och i vilka kanaler? Vad möter läsaren?

En hederlig kanalinventering är ett bra verktyg för att komma vidare. Vad händer i våra olika kommunikationskanaler? Den egna sajten, sociala medier, marknadsföring och PR? Skärmdumpa exempel för att dokumentera dina insikter. Hur ser statistiken ut? Vad funkar och vad funkar inte? Beskriv det estetiska uttrycket och vad det säger om er tillsammans med ton och tilltal. 

Kommunicerar vi produkt eller nyttan av den?
Möter läsaren människor eller tekniska specifikationer?

Väl här riktar vi blicken utåt igen. Hur gör andra aktörer?

Att göra en benchmark är bra för att analysera konkurrenter och föregångare. Likes, delningar, kommentarer, retweets och annat gott finns tillgängligt och det är bara att räkna. Lyft fram best practice, använd det som inspiration och piska för ditt eget arbete.

Kanske känner du dig nu nedslagen av det du kommit fram till i din audit. Men misströsta inte, gör istället en action list utifrån dina insikter, som summerar och konkret definierar de fem viktigaste punkterna du behöver ta hänsyn till för att gå vidare. Om en insikt är "Våra målgrupper hittar inte till vårt Pinterest-konto" så kan action vara "Bevaka hur Pinterest passar in när vi väljer kanaler i strategin". Det kan också vara en insikt som "Vi är i förlagsbranschen och vi ser en utveckling mot att marknadsföra e-böcker tillsammans med godis" som konverteras till en action "Se till att vi inte hamnar i samma hjulspår som alla andra". 

Auditarbetet hjälper dig att dra slutsatser och ger dig insikter om var du kommer ifrån och var du befinner dig i nuläget. Nästa steg blir att ta reda på vart du är på väg. Hej så länge! 

/Julia och Emil på Matter