Ab76e35f093e90eee6d4581d9d6178f182d39ef5

När våra medievanor blir alltmer nischade och fragmentiserade – och en allt större del informationsflödet inte passerat de traditionella mediernas grindvakter – då blir det allt svårare att köpa uppmärksamhet.

Pengar byter plats och det som var sant igår kan vara farligt idag. Vinnarna på annonsmarknaden – sökmotorer och sociala medier – premierar bra innehåll före säljbudskap. Användarna (publiken och intäktskällan) ska trivas och känna att de får tillgång till värdefullt material. Makten ligger alltså hos publiken själv. Men också hos den som förstår hur det digitala landskapet fungerar, och agerar därefter.

Med det sagt. För att lyckas med din kommunikation behöver du en digital strategi. Som sätter läsaren i centrum.

Allt du förmedlar måste vara av värde för din läsare. Du måste kommunicera i kanaler där din målgrupp finns. Din kommunikation måste inte bara vara i synk med ditt varumärke, utan också utgå ifrån – och mätas mot – de affärsmål du satt upp för insatserna.

För att verkligen få det att hända behöver du dessutom knyta ihop allt och integrera hela skiten.

Välkommen till Matters kurs i Digital strategi. Oroa dig inte, vi kommer att bli betydligt mer konkreta än så här. Det här var introduktionen.

Känner du fler som skulle kunna ha nytta av den här kursen? Bjud in dem med den här länken. Ju fler vi blir desto roligare!

/Julia och Emil på Matter