Ab76e35f093e90eee6d4581d9d6178f182d39ef5

Hur ska du veta att vi är på rätt väg? Svaret är KPI:er. KPI står för Key Performance Indicator, vilket ofta översätts med ordet nyckeltal. Men det gillar vi inte riktigt eftersom vi då missar både performance och indicator. För visst handlar det här oftast om siffor, men det är också någonting som ger oss en indikationhur det går (vårt performance).

Ramverk kan låta flashigt men tänk dig att det finns tusen miljoner grejor att mäta och följa upp, och att du därför behöver skapa en ram. Välja ut några indikatorer att placera där innanför glaset, så att du kan hålla koll över tid.

Antal sålda saker kan vara en KPI, antal retweets per månad kan också vara det. KPI:er kan vara mer eller mindre konkreta, antal ackumulerade likes under en månad ser väldigt konkret ut vid första anblick men som med all statistik handlar det om kontext. 

Det viktigaste är att inte fastna i "vad kan vi mäta"? Utgå istället från affären för att sedan ta reda på vart vi ska och hur vi ska nå dit. 

Så här kan vi spalta upp processen: 

1. Vilka är våra affärsmål?
2. Vilka är våra kommunikationsmål?
3. Vad kan vara indikatorer på att vi uppnått dessa mål?
4. Vilka datakällor är möjliga – kan vi faktiskt få ut den statistiken?
5. Hur skulle en testrapport på dessa KPI:er kunna se ut?

/Julia och Emil på Matter