Ab76e35f093e90eee6d4581d9d6178f182d39ef5

Nu måste vi samla ihop intrycken. Stanna upp och fråga oss: vad går alltihopa ut på? Svaren du fått i arbetet med auditen, positionen, läsaranalysen, kanalvalen och KPI-ramverket, lägger grunden för dina Strategiska utgångspunkter.

Under processens gång kommer du/ni – vid olika och kanske oväntade tillfällen – att ha drabbats av plötsliga snilleblixtar. Från undangömda skrymslen i er kollektiva hjärna kommer värdefulla insikter och formuleringar att ha poppat upp, som ringar in "själva grejen". Nu fångar vi in och sätter dessa nyckelmeningar på pränt. Processen är en blandning av förnuft, känsla och hårt arbete.

Strategiska utgångspunkter är ett sammanfattande koncentrat av vilken riktning ni ska gå och varför. Här tvinnas en röd tråd som ska löpa genom allt framöver. Här läggs grunden till den mekanik, det flöde, som ska skapa en förändring. 

Ett fiktivt exempel. Säg att du säljer kattprylar, men vill sälja mer kattprylar. Kanske du då ser följande flöde framför dig:

1. Mina kunder gör jag till läsare som jag har direktkontakt med
2. Jag ger dem tillgång till fantastiskt innehåll och ett inspirerande samtal om katter
3. Så att de vill bjuda in alla sina vänner som också gillar katter
4. Så att dessa nya läsare också blir kunder
5. Repetera

Hur ser dina strategiska utgångspunkter ut?

/Julia och Emil på Matter