849282c97931c96c5c3e335028ac4675d5e8ff75

Att ha väldigt fasta associationer till något kan alltså sätta krokben för oss när vi ska vara kreativa. Forskning visar att blandade grupper är mer idérika och kommer med fler unika idéer. En förklaring till detta är att när medlemmarna inte har samma bakgrund så tvingas de att använda fler jämförelser och färre fackord för att alla i gruppen ska förstå. Detta har visat sig vara ett effektivt sätt att bryta deltagarnas associationsbanor.

Nu är det inte så att en blandad arbetsgrupp per automatik blir mer kreativ. För att en grupp ska vara riktigt kreativ så krävs det att den har gemensamma mål, ett uttalat syfte, samt att samtliga medlemmar accepterar dessa.