53f43b4ff764bc16ea9b8d6d81e61ca3b0e4fb5b

Tack för att du gått den här kursen som nu är slut. I den här kursen har du lärt dig med om hur konflikter kan få symbolisk innebörd, vikten av att våga kommunicera mjuka känslor även om det kan vara svårt, hur man använder sig av problemlösning samt vad som definierar en kompromiss. Sammanfatta gärna för dig själv dina tre viktigaste lärdomar.


Ibland behöver par hjälp för att komma tillrätta med konflikter och problem i relationen. Om du tycker att det gäller för dig och din partner så kan Kognitiv beteendeterapi, KBT, vara en bra behandlingsform. Metoden har i flera forskningsstudier visat sig ge goda resultat vid problem i parrelationer. Om du söker en behandlare med kompetens i parterapi utifrån KBT kan du söka på: www.kbt.nu eller på www.parterapi-kbt.se.


Finns det någon annan som du tror skulle ha nytta av denna kurs eller av andra kurser på Daily Bits Of så tveka inte att tipsa dem!