53f43b4ff764bc16ea9b8d6d81e61ca3b0e4fb5b

Ibland när par bråkar om en sak handlar bråken egentligen om något annat. Hannes och Rebecka som beskrevs tidigare bråkar om hur mycket tid de ska lägga på egna aktiviteter respektive på familjelivet. Hannes värdesätter sin egen tid då den för honom innebär att han kan ha kontakt med sina vänner. Rebecka å sin sida känner sig bortvald och är ledsen för att Hannes inte prioriterar henne och barnen. Ibland kan hon till och med undra om Hannes fortfarande älskar henne när han kan välja fotbollen framför tid med familjen. Fotbollen har kommit att bli en symbol för detta och på ytan tycks det som att det är den deras bråk handlar om när de hamnar i återkommande gräl om vem som ska skjutsa barnen när deras aktiviteter krockar med fotbollen, varför inte Hannes kan avstå en match i alla fall och varför inte Rebecka har några egna intressen. I själva verket handlar bråken inte så mycket om fotbollen utan om rätten att få träffa sina vänner och om rädslan för att vara bortprioriterad av den man älskar.  • Kan du känna igen dig och din partner i detta? Tycker du att även ni har en tendens att bråka om saker fast det egentligen inte är det bråken handlar om?

  • Om du känner igen dig väl i detta, tror du att det skulle vara en bra idé att även din partner gick den här kursen? I så fall kanske du skulle skicka en inbjudan.