53f43b4ff764bc16ea9b8d6d81e61ca3b0e4fb5b

Det är inte enkelt att tala om de verkliga känslorna bakom konflikter. Det kan vara skrämmande att blotta sig och visa upp sig i sin sårbarhet. Att dessutom inte vara säker på vilket bemötande man kommer att få från sin partner, den person man älskar och delar så mycket med, gör det hela än mer skrämmande. Ibland kan det liknas vid att gå på lina på ett ställe där man inte vet säkert om man kommer att klara det eller falla ner och där man heller inte vet hur marken nedanför ser ut. Inte undra på att man känner sig ängslig!Det kan likaså vara skrämmande att höra sin partner berätta om sina verkliga känslor. Kanske säger han eller hon saker som du inte alls vill höra, saker som på ett eller annat sätt ifrågasätter relationen eller viktiga bitar i den. 
  • Kan du känna rädsla inför att berätta för din partner om dina verkliga känslor bakom en konflikt?

  • Vad är det som skrämmer dig?

  • Är du beredd att ta ett sådant samtal fast det skrämmer?

  • Hur kan du initiera ett sådant samtal med din partner? Tänk på att ett sätt kan vara att anmäla din partner till denna kurs så att även han/hon får ta del av denna kunskap som ni kan samtala utifrån.