547957ba5ed0db79bd42878926365d49f8ec8f3a

Sociala medier är... sociala! Det betyder att du inte kommer att lyckas om du enbart kör med envägskommunikation. Prata med dina följare! Påbörja en dialog. Visa att du ser dem. Låt aldrig en kommentar från en följare få stå ogillad. Kommentera själv de kommentarer du får. Uppmuntra. Ställ följdfrågor.

Även om du får ett konstaterande som 'Er nya produkt är en himla smart idé!' så ska du vara noga med att tacka: 'Tack för berömmet! Vi är väldigt stolta själva!'

Får du kritik och klagomål? Bemöt kritiken på ett professionellt sätt och gör allt för att ställa saken tillrätta så att följaren eller kunden känner sig hörd och blir nöjd.

Uppgift: Gå in på dina sociala konton och kontrollera att kommentarer från dina följare har fått kärlek och att någon kommenterat tillbaka, om inte annat så åtminstone med ett tack.